Výber podpníka

 

Čo je to vlastne podpník?
Podpník je časť ovocného stromu, na ktorej je ušľachtilá odroda. 
To aký veľký strom narastie nie je záležitosťou odrody, ale podpníka. 
Odroda zavrúbľovaná , alebo zaočkovaná na slaborastúcom podpníku určuje aký veľký strom Vám narastie.Preto je výber podpníka dôležitý pre úspešné pestovanie, ale záleží aj na reze, pôdnych podmienkach a v neposlednom rade aj na výbere stanovišťa.

 
Podpníky pre jablone :

M9 – v súčasnosti je to najpoužívanejší podpník pre jablone, vhodný na pre intenzívnu výsadbu , ale aj na pestovanie do malých záhrad. Strom na tomto podpníku vyžaduje oporu. Má plytký koreňový systém a vyžaduje pre dosiahnutie vyšších úrod pravidelnú zálievku.Vhodný je hlavne do rovinatých oblastí.

M26 – je to taktiež slaborastúci podpník pre jablone, len o málo silnejší ako M9

MM 106 – stredne silno rastúci podpník, ktorý je využívaný hlavne vo svahovitejších terénoch.Nevyžaduje oporu, avšak nie každá odroda dosahuje na tomto podpníku dostatočnú úrodu (Rubinola).

MM 111 – je stredne rastúci podpník, nevyžaduje oporu, Využíva sa hlavne  pri stĺpovitých odrodách jabloní.

A2 – je to silne rastúci podpník, stromy sú vysoké, nevyžadujú oporu.Neskôr nastupujú do rodivosti, vhodný pre svahovitý terén s ťažšou pôdou.

 
Podpníky pre hrušky :

dula –je slaborastúci podpník, má slabšiu koreňovú sústavu, vytvára nižšie korunu a vyznačuje sa skorým nástupom do rodivosti. Vhodný pre rovinaté oblasti s možnosťou závlahy.Môžu sa vysádzať na vzdialenosť 2-4 m .

hruška planá – má bujný rast, hlboko zakoreňuje,vhodný do svahovitých polôh. Nevyžaduje oporu.Sadíme na vzdialenosť asi 5-7 m, slabšie rastúce odrody 4-6 m.

 
Podpníky pre slivky:

myrobalán – je bujne rastúci podpník, využívný hlavne  pre slivky, ringlóty, ale využíva sa aj  pre marhule, ktoré sú na tomto podpníku odolnejšie.

St. Julien – stredne slabo rastúci podpník, vhodný je pre slivky, ale aj marhule a broskyne, wangenheim a wadenswill – sú slaborastúce podpníky vhodné najmä pre slivky a marhule. Kôstkoviny pestované na týchto podpníkoch  sa dajú pestovať aj ako štíhle vreteno.

 

Podpníky pre marhule a broskyne:

montclar – stredne až silne rastúci podpník vhodný pre marhule a broskyne. Nevyžaduje oporu.

BSB – 1 – bujne rastúci podpník vhodný pre marhule a broskyne .Hlboko zakoreňuje a  nevyžaduje oporu.

GF 677  – stredne silno rastúci podpník vhodný najmä pre broskyne, , marhule a slivky.Hodí sa aj pre ťažšie pôdy.

 
Podpníky pre čerešne a višne :

čerešňa vtáčia – silne rastúci podpník.

mahalebka – stredne slabo rastúci podpník.

Gisela 5 – slaborastúci podpník vhodný najmä pre malé záhradky.